Nang sang khane pimay lao 2551 asso.femmes lao en France !!
07.04.2008 - 01:21:12

missNangsangkhanefemmeslao050408 075.jpg  missNangsangkhanefemmeslao050408 026.jpg  missNangsangkhanefemmeslao050408 060.jpg  missNangsangkhanefemmeslao050408 091 (2).jpg  missNangsangkhanefemmeslao050408 114.jpg 

soirée de pimai lao 2551 samedi 05 avril 2008 de l'association de Femmes Lao n France à Ozoir la ferrière 77-Paris France :
Nang sang khane :Nang Mongkhoune s.