ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ສຸລີວົງ ສວ່າງ ແລະລາດຊະວົງລາວລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ ອວ່ຍພອນປີໃຫມ່ລາວປີ ພສ2555 !!
13.04.2012 - 15:40:33

tiaosoulivong.jpg

armoirefamilleroyalelao.jpg


ສບາຍດີປີໃຫມ່ລາວປີ ພສ.2555 ໃນນາມຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະລາດຊະວົງລາວລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ ຂໍອວ່ຍພອນ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງໃນແລະນອກຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນແລະຮັງມີປາດຖະຫນາສີ່ງໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ສົມປາດຖະນາ.
ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ສຸລີວົງ ສວ່າງ.