ຊາວລາວທີ່ຝຣັ່ງເສດ ແລະເຈົ້າຟ້າຊາຍສຸລິວົງສວ່າງ ສລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໒໕໕໕ (2012) !!
22.04.2012 - 19:10:37

pimailaoParissoulivong2555 (26).jpg

2pimaiLaoParis2555 (82).jpg

2pimaiLaoParis2555 (24).jpg

2pimaiLaoParis2555 (89).jpg

pimailaoParissoulivong2555 (9).jpg

ຊາວລາວທີ່ຝຣັ່ງເສດ ແລະເຈົ້າຟ້າຊາຍສຸລິວົງສວ່າງ ສລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໒໕໕໕ (2012) ໃນວັນອາທິດທີ໒໒ເມສາ໒໐໑໒ ທີ່ເມືອງບູຊີແຊງຊອກ ປາຣີ - Les Lao de Paris et Le prince héritier de la famille royale lao ont fêté le nouvel-An Lao eb 2555 (2012) ce dimanche 22 avril 2012 à Bussy saint georges 77-Paris France :