ຊາວລາວທີ່ຝຣັ່ງເສດ ແລະເຈົ້າຟ້າຊາຍສຸລິວົງສວ່າງ ສລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໒໕໕໕ (2012) !!
22.04.2012 - 19:20:28

pimailaoParissoulivong2555 (18).jpg

pimailaoParissoulivong2555 (11).jpg

pimailaoParissoulivong2555 (31).jpg

2pimaiLaoParis2555 (8).jpg

2pimaiLaoParis2555 (113).jpg

ຊາວລາວທີ່ຝຣັ່ງເສດ ແລະເຈົ້າຟ້າຊາຍສຸລິວົງສວ່າງ ສລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໒໕໕໕ (2012) ໃນວັນອາທິດທີ໒໒ເມສາ໒໐໑໒ ທີ່ເມືອງບູຊີແຊງຊອກ ປາຣີ - Les Lao de Paris et Le prince héritier de la famille royale lao ont fêté le nouvel-An Lao eb 2555 (2012) ce dimanche 22 avril 2012 à Bussy saint georges 77-Paris France :