ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 17:30:19

pmxiengkuang260512 (136)mmtb.jpg

pmxiengkuang260512 (209)mtn.jpg

pmxiengkuang260512 (140)mm2.jpg

pmxiengkuang260512 (287)mangermm.jpg

pmxiengkuang260512 (288)mmkk.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) paris -France :