ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 17:38:44

pmxiengkuang260512 (275)paivat.jpg

pmxiengkuang260512 (269)bsa.jpg

pmxiengkuang260512 (274)gto.jpg

pmxiengkuang260512 (214)bsa.jpg

pmxiengkuang260512 (288)mmkk.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) paris -France :