ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 17:57:46

pmxiengkuang260512 (166)mtitb.jpg

pmxiengkuang260512 (172)tb4.jpg

pmxiengkuang260512 (175)tb2.jpg

pmxiengkuang260512 (185) (1)tb.jpg

pmxiengkuang260512 (205)lka.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :