ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 18:33:31

pmxiengkuang260512 (385)H4.jpg

pmxiengkuang260512 (442)h13.jpg

pmxiengkuang260512 (373)tbour.jpg

pmxiengkuang260512 (406)h7.jpg

pmxiengkuang260512 (431)h9ks.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :