ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 18:36:36

pmxiengkuang260512 (394)h5.jpg

pmxiengkuang260512 (412)h8.jpg

pmxiengkuang260512 (338)rbds.jpg

pmxiengkuang260512 (470)hdum.jpg

pmxiengkuang260512 (458)h14.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :