ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 18:39:43

pmxiengkuang260512 (531)h1.jpg

pmxiengkuang260512 (479)h20.jpg

pmxiengkuang260512 (461)h16.jpg

pmxiengkuang260512 (504)h31.jpg

pmxiengkuang260512 (503)h22.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :