ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 18:42:15

pmxiengkuang260512 (535)h2.jpg

pmxiengkuang260512 (544)h6.jpg

pmxiengkuang260512 (548)h26.jpg

pmxiengkuang260512 (550)h27.jpg

pmxiengkuang260512 (552)h29.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :