ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 18:46:43

pmxiengkuang260512 (555)htair.jpg

pmxiengkuang260512 (467)hsot.jpg

pmxiengkuang260512 (491)bleuth.jpg

pmxiengkuang260512 (511)h24.jpg

pmxiengkuang260512 (423)hrb.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :