ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 18:52:06

pmxiengkuang260512 (373)tbour.jpg

pmxiengkuang260512 (507)hyai.jpg

h17.jpg

pmxiengkuang260512 (423)hrb.jpg

pmxiengkuang260512 (395)h6.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :