ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 20:02:44

prabang2012 (147)tair2.jpg

prabang2012 (145)tklabsa.jpg

prabang2012 (133)pras4.jpg

prabang2012 (135)pras1.jpg

prabang2012 (136)nk4.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :