ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 20:12:13

prabang2012 (319)pbhs3.jpg

prabang2012 (194)vtn2.jpg

prabang2012 (329)s14.jpg

prabang2012 (186)yavong2s.jpg

sdek.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :