ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 20:16:30

prabang2012 (331)aussies.jpg

prabang2012 (193)vtns.jpg

prabang2012 (197)s4.jpg

prabang2012 (263)s4.jpg

prabang2012 (184)yavong.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :