ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012!!
28.05.2012 - 20:25:49

prabang2012 (318)pbhsong.jpg

prabang2012 (202)frs.jpg

prabang2012 (329)s14.jpg

prabang2012 (190)mms.jpg

prabang2012 (332)aussie2.jpg

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2012 le dimanche 27 mai 2012 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France :