ນາງພຣະຍາອິນຊີຈະນໍາພາລາວນອກກັບຄືນຖີ່ນດິນແດນລ້ານຊ້າງ!!
07.07.2012 - 12:41:11

hclinton.jpg

ນາງພຣະຍາອິນຊີຈະນໍາພາລາວນອກກັບຄືນຖີ່ນດິນແດນລ້ານຊ້າງ !!
ພະນະທ່ານຍານາງ Hillary Rodham Clinton ຣັຖມົນຕຣີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ US ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລາວ
ໄນວັນທີ July 11,2012.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລາວຂອງພະນະທ່ານຍານາງ Hillary Rodham Clinton ໄນຄັ້ງນີ້ນັບວ່າເປັນ
ຄັ້ງປະວັດສາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໄນດ້ານສາຍພົວພັນລະຫວ່າງລາວກັບອະເມຣິການັບວ່າເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຣະ
ດັບສູງທີ່ສຸດຂອງອະເມຣິກາທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມລາວໄນຮອບ 57ປີ.ໂດຍສະເພາະຍ່າງຍິ່ງພະນະທ່ານຍານາງຈະ
ໄດ້ຊ່ວຍປະສານງານລະຫວ່າງຣັຖບາລພຣະຣາຊອານາຈັກລາວກັບຄະນະພັກລັດ ສປປລ ໄຫ້ໄດ້ມີການ
ເຈຣະຈາ (ໄຫ້ລາວໄດ້ໂຮມລາວ)ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ,ຊື່ງເຈດຈໍານົງແລະເອກສານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງ
ມອບໄຫ້ແດ່ພະນະທ່ານຍານາງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
ຂໍຂອບໄຈພະນະທ່ານຍານາງ Hillary Rodham Clinton.