ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2013 le dimanche19 mai 2013 !!
09.05.2013 - 10:10:18

         

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2013 le dimanche 19 mai 2013 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France: