ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2013 !!
20.05.2013 - 13:24:45

         

ແຫ່ ແລະ ຫົດສົງ ພຮະບາງພຸທະລາວັນ - Célèbration Phrabang 2013 ce dimanche 19 mai 2013 à la pagode "Vélouvanaram -Chamigny (77) Paris -France: