ເດີນຂບວນຄັ້ງທີ 7 ເພື່ອເສຣີພາບ ເສົາ11ຕຸລາ2014ທີ່ປາຣີ-7th International for freedom in Paris-7è marche pour la liberté à Paris !!
15.09.2014 - 11:13:47

ເດີນຂບວນຄັ້ງທີ 7 ເພື່ອເສຣີພາບ ເສົາ11ຕຸລາ2014ທີ່ປາຣີ-7th International for freedom in Paris-7è marche pour la liberté à Paris :de la statue de liberté au pont de Genelle au parvis de droit de l'homme -Trocadéro P