ເດີນຂບວນຄັ້ງທີ 7 ເພື່ອເສຣີພາບ ເສົາ11ຕຸລາ2014ທີ່ປາຣີ-7th International for freedom in Paris-7è marche pour la liberté à Paris!!
15.09.2014 - 11:17:04

 

ເດີນຂບວນຄັ້ງທີ 7 ເພື່ອເສຣີພາບ ເສົາ11ຕຸລາ2014ທີ່ປາຣີ - 7th International for freedom in Paris - 7è marche pour la liberté à Paris le samedi 11 octobre 2014 :
Départ de la statue de la Liberté -pont de Grenelle au parvis des droits de l'homme ,Paris 16è ( Métro :Trocadéro )