ທ.ສົມບັດໄດ້ຮັບຣາງວັນ ກຽດຕິຄຸນ !!
13.05.2015 - 17:11:45

 


ທ.ສົມບັດໄດ້ຮັບຣາງວັນ ກຽດຕິຄຸນ !!


ຄນະ ກັມມະການ ເພື່ອ ສິດທິ ມະນຸດ ທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ ຫວັງຈູ ທີ່ ມີ ຫ້ອງການ ຢູ່ ປະເທດ ເກົາຫລີ ໃຕ້ ໄດ້ ມອບ ຣາງວັນ ກຽດຕິຄຸນ ໃຫ້ ບຸກຄົນ ທີ່ ເຮັດວຽກ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ທີ່ ດີເດັ່ນ ປະຈໍາ ປີ 2015.

ໃນ ນັ້ນ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ນັກ ພັທນາ ອາວຸໂສ ດີເດັ່ນ ຂອງລາວ ທີ່ ຖືກ ລັກພາຕົວ ໄປ ໃນ ວັນທີ 15 ທັນວາ 2012 ກໍ ເປັນ ຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ ຖືກ ຄັດເລືອກ ໃຫ້ ໄດ້ຮັບ ຣາງວັນ ກຽດຕິຄຸນ ໃນ ຄັ້ງນີ້.

ຢູ່ໃນ ຈົດໝາຍ ຂອງ ຄນະ ກັມມະການ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ຂອງ ຫວັງຈູ ໄດ້ ແຈ້ງວ່າ: ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ໄດ້ ໃຊ້ ເວລາ 30 ປີ ເພື່ອ ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ແກ່ ໄວໜຸ່ມ ໃນ ດ້ານ ການ ສຶກສາ, ການ ພັທນາ ຊົນນະບົດ ແບບ ຍືນຍົງ.

ແລະ ໃນ ຕອນທ້າຍ ຈົດໝາຍ ຂອງ ຄນະ ກັມມະການ ໄດ້ເວົ້າ ໄວ້ວ່າ ຣາງວັນ ພິເສດ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ຈະ ປະກອບ ສ່ວນ ຍົກສູງ ເຣື້ອງ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ແລະ ຊອກຫາ ຕົວ ທ່ານ ແລະ ໃຫ້ ທ່ານ ກັບ ມາຫາ ຄອບຄົວ ຢ່າງ ປອດໄພ. ອົງການ ທີ່ ເຮັດວຽກ ດ້ານ ສິດທິ ມະນຸດ ຫວັງຈູ ຖືກສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນປີ 1994 ຢູ່ ປະເທດ ເກົາຫລີ ໃຕ້ ໂດຍ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ເຮັດວຽກ ສົ່ງເສີມ ສິດທິ ມະນຸດ ແລະ ການສ້າງ ສັນຕິພາບ ໃນ ທົ່ວໂລກ.
(RFA-2015-05-12 )