ເດີນຂະບວນເພື່ອສິດທິມະນຸດທີ່ປາຮີ!!
11.10.2015 - 12:58:57ການເດີນຂະບວນເພື່ອສິດທິມະນຸດໃນວັນເສົາທີ ໑໐ຕຸລາ ໒໐໑໕ ທີ່ປາຮີ ເລີ້ມແຕ່ຈັດຕຸລັດ“ລາບາສຕີເຍີ“ຫາ “ຈັດຕຸລັດ“ເດີລາເຣປຸບຮີກ“,ໄດ້ມີຊາວລາວໃນປາຮີ ຈາກຕ່າງແຂວງ ແລະຈາກ
ຊານເມືອງປາຮີເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫລວງຫລາຍເປັນພິເສດໃນປີນີ້